Menu

Mgr. et Mgr. Jaroslav Praisler

Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy

Novinově-vydavatelská instituce Jednota, Chorvatsko

září až listopad 2019

 

Novinově-vydavatelská instituce Jednota je nakladatelství vydávající periodické i neperiodické tiskoviny pro českou menšinu v Chorvatsku. Sídlí v městě Daruvar, které je centrem českého krajanského života. Vydává týdeník Jednota, měsíčník pro děti Dětský koutek, literární přílohu Jednoty Studnice a také beletristické a odborné publikace, včetně učebnic pro české školy v Chorvatsku.


 

V redakci Jednoty jsem zužitkoval oba obory svého studia – žurnalistiku i učitelství českého jazyka. Články jsem totiž nejen psal, ale také korigoval (korigoval jsem ale třeba i slabikář pro první třídu). Na dva měsíce jsem se stal krajanským novinářem a musím říci, že to byla velmi zajímavá zkušenost. Poznal jsem se s mnoha a mnoha českými krajany v Chorvatsku, navštívil jsem i české velvyslanectví v Záhřebu, seznámil jsem se s fungováním takřka všech českých spolků a organizací v Chorvatsku (a že jich je). A nejen to – projezdil jsem malebné Daruvarsko křížem krážem na kole, prochodil jsem zcela liduprázdné chorvatské hory, spřátelil jsem se s makedonským dělníkem, bydlícím o patro výše, a také se studenty z olomoucké univerzity, již byli na stáži v české základní škole Jana Amose Komenského. Z Jednoty jsem si nakonec odskočil na pár dní i do Komenského školy, kde jsem byl asistentem pedagoga i učitelem, zkusil jsem si učit též v malém českém oddělení tamějšího gymnázia. Byly to vlastně mé první pedagogické zkušenosti. Zkrátka a dobře: zážitek a zkušenosti na celý život.