Menu

Chci studovat učitelství

Studijní program 7504 Učitelství
pro střední školy

Studijní program Učitelství pro střední školy zaštiťuje několik studijních programů, absolventi těchto programů se stávají učiteli dle zákona o pedagogických pracovnících (zákon č. 563/2004 Sb.). Program je zaměřen jak na oborové a oborově didaktické a metodické studium, tak na pedagogicko-psychologickou přípravu studentů.  Oborové studium vychází z akreditovaných studijních plánů a zajišťují ho oborová pracoviště (katedry a ústavy FF UK v Praze).  Pedagogicko-psychologická příprava učitelů je zajišťována Katedrou pedagogiky a Katedrou psychologie. Kromě bakalářského studijního programu Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání a magisterských studijních programů Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ a Učitelství češtiny jako cizího jazyka jsou učitelské studijní programy povinně sdružené a je možné je kombinovat pouze se sebou navzájem.

přehled bakalářských studijních programů přehled magisterských studijních programů