Menu
Mgr. ThLic. Pavel Koronthály, DiS.

Mgr. ThLic. Pavel Koronthály, DiS.

Latina a religionistika

Vyučující a vedoucí předmětu Latinský jazyk na Arcibiskupském gymnáziu v Praze.

Vyučující a vedoucí předmětu Latinská odborná terminologie na SZŠ a VOŠ 5. května v Praze.

 

Latinský jazyk učím více než deset let. Výuka latiny se na obou školách, kde působím, do značné míry liší. Na zdravotnické škole jde o lékařskou odbornou terminologii, která neklade příliš velké nároky na gramatiku, o to větší požadavky jsou však na zvládnutí slovní zásoby. Výzvou je zde tedy zejména nalezení způsobu, jak studentům předmět co nejvíce zpřístupnit a zatraktivnit. Vzhledem k tomu, že nemám zdravotnické vzdělání, je pro mě osobně na práci nejzajímavější stále hlubší zkoumání lékařské terminologie a její uvádění do praxe. Na této škole jsem zodpovědný za realizaci osnov a jsem také garantem výuky latinského jazyka pro VOŠ.

Výuka na gymnáziu přináší komplexnější práci. Jazyk zde probíráme jako celek, tedy nejen jeho lexikální složku. Kromě toho jsou součástí osnov i literatura, kultura a historické reálie antiky a latinského středověku. Nejpodnětnější je na této práci tedy možnost přizpůsobovat volbu některých témat zájmu studentům, protože šíře nabídky je veliká, stejně tak jako je pozoruhodná schopnost studentů do tématu proniknout. Jako vedoucí předmětu jsem zodpovědný za tvorbu a realizaci osnov a také přípravu maturitních okruhů.