Menu

Úspěchy našich absolventů

Mgr. Ivana Šálená

Mgr. Ivana Šálená

Učitelství češtiny jako cizího jazyka

Koordinátorka Certifikované zkoušky z češtiny pro cizince pro úroveň B1

 

Působím jako koordinátorka Certifikované zkoušky z češtiny pro cizince pro úroveň B1 pod Výzkumným a testovacím centrem Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy. Zajišťuji tvorbu, připomínkování a pretestace úloh na úrovni B1 podle SERR, vedu školení pro zkoušející i tvůrce úloh, podílím se na vývoji zkoušky, aktivně se účastním zkoušek jako zkoušející a mezi mé úkoly patří i příprava zkouškových testů a následného vyhodnocování. Dále učím češtinu pro cizince v semestrálních kurzech v homogenních i heterogenních třídách. Během studia jsem se profilovala na jazykové testování, kterému se dodnes aktivně věnuji.

 

 
Mgr. Marek Hovorka

Mgr. Marek Hovorka

Anglický jazyk

Učitel AJ, Gymnázium Jana Keplera

Senior lektor, jazyková škola Skřivánek

 

Výuce angličtiny jsem se začal věnovat během studia anglistiky. V té době jsem na ÚAJD FF UK navštěvoval kurzy didaktiky AJ, které se velice pozitivně odrazily na mém dalším profesním směřování. Přestože jsem nikdy neměl v plánu být učitelem, z brigády při studiu se postupem času stala práce na plný úvazek. Po letech strávených v jazykových školách jsem v roce 2016 nastoupil na Gymnázium Jana Keplera, kde učím dodnes. Na práci učitele na střední škole se mi nejvíce líbí, že jsem každý den obklopen inspirativními, energickými lidmi. Kromě zaměstnání na gymnáziu také působím jako senior lektor v jazykové škole Skřivánek. Tato kombinace mi velice vyhovuje, protože zkušenosti, které získávám na gymnáziu, mi pomáhají při práci v jazykové škole, a naopak.    

 
Mgr. Martina Ménová

Mgr. Martina Ménová

Anglistika-Amerikanistika

Director of Studies v jazykové škole SPĚVÁČEK

 

Pracuji na pozici Director of Studies ve velké pražské jazykovce, kde se starám o více než 320 lektorů a o vše, co souvisí s metodikou výuky. Vystudovala jsem anglistiku a na navazujícím magisterském studiu jsem se věnovala hlavně didaktice. Z vlastní lektorské praxe vím, jak důležitá je pro lektory metodická podpora. Mým cílem je, aby všichni lektoři učili, jak nejlépe umí, a mohli se v naší škole dál rozvíjet. Proto pro lektory připravuji školení a semináře, radím s přípravou lekcí, dělám observace v hodinách, vybírám nové materiály do knihovny, chystám sylaby a testy a sleduji novinky v jazykové výuce. Jsem zodpovědná za nábor nových lektorů a také učím modul Interview Skills v TEFL programu.

Moje práce je velmi různorodá a neustále se díky ní posouvám dál.

 
Mgr. ThLic. Pavel Koronthály, DiS.

Mgr. ThLic. Pavel Koronthály, DiS.

Latina a religionistika

Vyučující a vedoucí předmětu Latinský jazyk na Arcibiskupském gymnáziu v Praze.

Vyučující a vedoucí předmětu Latinská odborná terminologie na SZŠ a VOŠ 5. května v Praze.

 

Latinský jazyk učím více než deset let. Výuka latiny se na obou školách, kde působím, do značné míry liší. Na zdravotnické škole jde o lékařskou odbornou terminologii, která neklade příliš velké nároky na gramatiku, o to větší požadavky jsou však na zvládnutí slovní zásoby. Výzvou je zde tedy zejména nalezení způsobu, jak studentům předmět co nejvíce zpřístupnit a zatraktivnit. Vzhledem k tomu, že nemám zdravotnické vzdělání, je pro mě osobně na práci nejzajímavější stále hlubší zkoumání lékařské terminologie a její uvádění do praxe. Na této škole jsem zodpovědný za realizaci osnov a jsem také garantem výuky latinského jazyka pro VOŠ.

Výuka na gymnáziu přináší komplexnější práci. Jazyk zde probíráme jako celek, tedy nejen jeho lexikální složku. Kromě toho jsou součástí osnov i literatura, kultura a historické reálie antiky a latinského středověku. Nejpodnětnější je na této práci tedy možnost přizpůsobovat volbu některých témat zájmu studentům, protože šíře nabídky je veliká, stejně tak jako je pozoruhodná schopnost studentů do tématu proniknout. Jako vedoucí předmětu jsem zodpovědný za tvorbu a realizaci osnov a také přípravu maturitních okruhů.

 
Mgr. Pavlína Lukešová

Mgr. Pavlína Lukešová

Hispanistika

Učitelka na Arcibiskupském gymnáziu a na Základní škole Heuréka

 

Působím na dvou školách jako učitelka – vyučuji španělštinu na Arcibiskupském gymnáziu a předmět Velké otázky a španělštinu na Základní škole Heuréka. Díky tomu se mohu věnovat hned dvěma oblastem, které mě velmi baví: španělštině a moderním přístupům ke vzdělávání.

V Heuréce vytváříme bezpečné prostředí, ve kterém se děti mohou rozvíjet na základě individuálních potřeb. Zapojujeme metody viditelného myšlení a hodnotíme formativně.

Na gymnáziu mám prostor předávat svou lásku k hispánskému světu, sdílím hodnoty o svobodě a zodpovědnosti. Mám bystré a zvídavé studenty a inspirativní kolegy, což je pro mě velmi cenná zkušenost.

 
PhDr. Petr Honč, Ph.D.

PhDr. Petr Honč, Ph.D.

Historie a latina

Přednosta ústavu jazyků, 3. lékařská fakulta UK, garant předmětu Latinská lékařská terminologie

 

Mám mnoholeté zkušenosti s výukou latiny i historie. Již během vysokoškolského studia jsem začal učit v jazykové škole, postupně jsem získal i zkušenosti s výukou na několika gymnáziích, kde jsem učil mladší i starší studenty. Absolvoval jsem rovněž roční studijní pobyt v Itálii na akademii Vivarium Novum, která se specializuje na výuku klasických jazyků. Zde jsem načerpal řadu podnětů a osvojil si různé inovativní metody, které jsem se posléze snažil používat při vlastní výuce. Po absolvování magisterského studia (obory latina –historie) a během doktorského studia jsem postupně působil na teologické, právnické a lékařské fakultě Univerzity Karlovy.

číst více
 
Mgr. Diana Zídková

Mgr. Diana Zídková

Anglický jazyk a historie

Učitelka anglického jazyka na Vyšší odborné škole grafické a SPŠG Hellichova, lektorka jazykových kurzů

 

Pracuji jako učitelka anglického jazyka na Vyšší odborné škole grafické a SPŠG Hellichova. Mám zároveň zkušenosti jako lektorka v jazykových školách jak s individuální, tak se skupinovou výukou různých úrovní, nyní vedu kurzy v jazykové škole Zpěváček. Učitelství vnímám jako práci celkem náročnou, ale zároveň jako nekončící učení sebe sama. Chtěla jsem se práci věnovat od malička, ale při nástupu na univerzitu jsem možnosti budoucího povolání nechala vyplynout. Znovu jsem toto povolání začala vnímat velice realisticky, když jsem se zapsala na semináře didaktiky. Ty mě nadchly a určitě mi daly potřebné základy. Škola mi také umožnila vyzkoušet si výuku pro skupiny a to bylo velice důležité. Samotné učení mi určitě pomohlo, mimo jiné, zapracovat na svých vlastních znalostech jazyka, což se do budoucna jistě nezmění. Učením se dostáváte do jiné pozice a začnou vás zajímat témata, o kterých byste samotní moc nepřemýšleli. Je to sice povolání náročné, ale určitě napomáhá seberozvoji a nenechává zakrnět.

 
Mgr. Tereza Najberková

Mgr. Tereza Najberková

Anglický jazyk

Ředitelka pražské pobočky jazykové školy Skřivánek s.r.o.

 

V jazykových školách jsem začínala při studiu jako lektorka anglického jazyka, postupem času jsem se díky nadstandardnímu pedagogickému základu z FF UK dostala k metodické práci, která mě následně přivedla až k vedoucí pozici. Jako ředitelka mám na starost chod celé pobočky – starám se jak o klientské portfolio, tak o lektorský tým. Jsem zodpovědná nejen za ekonomické výsledky pobočky, ale i za to, že jsou jak klienti, tak lektoři spokojení. Snažím se o férový přístup k lektorům, kteří bývají jazykovými školami často opomíjeni. Zkušenosti, které čerpám z doby lektorování i metodické práce jsou pro mě na této pozici zásadní a umožňují mi držet si racionální přístup a otevřenou mysl při rozhodování.

 
Mgr. Carla Mizzau

Mgr. Carla Mizzau

Hispanistika

Lektorka španělštiny pro úroveň A1–B1 na šestiletém Gymnáziu Evolution Jižní Město v Praze (GEVO)

 

Na FF UK jsem absolvovala obor Španělská filologie a Iberoamerikanistika. V současnosti pracuji jako lektorka španělštiny (úroveň A1-B1), učím studenty ve věku 13 až 19 let. V rámci svého zaměstnání působím i jako koordinátorka semináře k maturitní zkoušce z jazyka a reálií hispánského světa. Společně s kolegy připravujeme studenty na zájmové akce jako např. na Mezinárodní překladatelskou soutěž nebo Olympiádu ze španělského jazyka, jejíž jsme i hostitelé a spoluorganizátoři. Pořádám pro studenty workshopy hispánské gastronomie, literatury, historie a překladatelství. Jsem autorkou alternativního plánu pro studenty posledního ročníku, který se zaměřuje na kulturu Hispánské Ameriky. Působím také ve španělském kulturním centru Cervantes v Praze, kde vyučuji nejen španělštinu, ale také pořádám kurzy latinoamerické literatury.

 
Mgr. Eliška Dana Härtelová

Mgr. Eliška Dana Härtelová

Komparatistika

Vyučující českého jazyka a literatury na Gymnáziu Nový PORG v pražské Krči

 

Češtinu učím na osmiletém Gymnáziu Nový PORG, přicházím tak do styku s věkově velmi rozdílnými skupinami studentů a žáků. V rámci jednotlivých seminářů učitelství, které jsem absolvovala jako CŽV, mě inspirovaly zejména společné hospitace na různých středních školách, diskuse s pozvanými hosty z terénu a také možnost učitelské praxe.

Během studia komparatistiky jsem se cíleně věnovala zahraniční literatuře, která tvoří velkou náplň výuky na střední škole, vnímám proto kombinaci učitelství a komparativní literatury jako nosné a užitečné spojení, které budoucímu učiteli vytváří vhodné podmínky k vlastní práci.

 
Mgr. Kamila Jedličková

Mgr. Kamila Jedličková

Anglický jazyk

Učitelka anglického jazyka na 2. stupni ZŠ a gymnáziu Střední školy, základní školy a mateřské školy da Vinci

 

Na FF UK jsem vystudovala Anglický jazyk a didaktiku, jeden semestr jsem také strávila na University of Birmingham v Anglii. Při studiu jsem učila v jazykové škole, kde jsem vedla převážně skupinové firemní kurzy. Nyní pracuji jako učitelka angličtiny na 2. stupni základní školy a gymnáziu v alternativní škole da Vinci v Dolních Břežanech. Kromě běžných hodin vedu i semináře zaměřené na konverzaci, přípravu k maturitě či jazykovým zkouškám apod.

 
Mgr. Karolina Tomšová

Mgr. Karolina Tomšová

Anglický jazyk

Lektorka angličtiny na česko-španělském Gymnáziu Budějovická v Praze, senior lektorka v jazykové škole Skřivánek s.r.o. a lektorka angličtiny v Kabinetu studia jazyků Akademie věd v Praze

 

Momentálně působím jako vyučující anglického jazyka na česko-španělském Gymnáziu Budějovická, kde vedle výuky angličtiny jako takové rozvíjím i tandemovou výuku a zůstávám nadále v kontaktu i s ÚAJD FF UK jakožto se zdrojem informací o výuce angličtiny na středních škole. Zároveň mimoto působím na jazykové škole Skřivánek, kde jako Senior lektor poskytuji metodickou podporu lektorům převážně v podobě seminářů i webinářů rozvíjejících různé aspekty výuky jazyků. Nadto momentálně vyučuji angličtinu i na Akademii věd, kde se věnujeme různým vědeckým i nevědeckým tématům v rámci rozvoje angličtiny zaměstnanců této instituce.

K výuce angličtiny jsem se dostala již v průběhu bakalářského oboru Anglistiky-amerikanistiky FF UK a doteď jsem tento obor v podstatě neopustila. Hned po absolvování navazujícího magisterského studia Anglického jazyka jsem zároveň navázala spolupráci se studenty FF UK, kteří hospitovali mou výuku na Gymnáziu Nad Štolou (kde jsem působila před svou zahraniční stáží) a získali tak náhled do výuky angličtiny v praxi.

Zkušenosti v této oblasti jsem nabrala i roční pracovní stáží ve Vancouveru v Kanadě, kde jsem angličtinu jako druhý jazyk učila mezinárodní třídy z celého světa.

 
Mgr. Helena Trčková

Mgr. Helena Trčková

Hispanistika

Učitelka španělštiny na ZŠ Navis v Dobřejovicích

 

Čtvrtým rokem pracuji jako učitelka španělštiny na druhém stupni základní školy. První tři roky jsem učila na základní škole ZŠ a MŠ náměstí Svobody 2 na Praze 6, v současnosti působím na soukromé základní škole ZŠ Navis v Dobřejovicích. Zároveň vedu kurzy španělštiny pro dospělé v jazykové škole. Vedle výuky španělštiny jsem učila také češtinu v individuálních kurzech a angličtinu na prvním stupni základní školy. Externě spolupracuji s Centrem získávání výsledků vzdělávání (CERMAT) na přípravě státní maturitní zkoušky z anglického a španělského jazyka. Za největší úspěch své pedagogické praxe považuji probuzení zájmu o cizí jazyk mezi žáky druhého stupně. Myslím si, že k tomu aby se stal člověk kvalitním pedagogem, vede především spousta let praxe. Učitelství jako profese má tedy jednu nespornou výhodu – máte možnost se neustále zlepšovat.

 
PhDr. Edita Paclíková

PhDr. Edita Paclíková

Hispanistika

Vyučující španělského jazyka a literatury na Gymnáziu Budějovická a místopředsedkyně Asociace absolventů a přátel česko-španělských gymnázií v České republice

 

Na FFUK jsem absolvovala studijní obor Španělština – filologie na Ústavu románských studií a následně rigorózní řízení se zaměřením na španělskou a hispanoamerickou literaturu. V průběhu studia jsem absolvovala atestace a SZZK z kurzů didaktiky, pedagogiky a psychologie pro učitele na Katedře pedagogiky a psychologie FFUK v rámci programu Celoživotního vzdělávání.

V současné době pracuji jako vyučující španělského jazyka a literatury na bilingvním Gymnáziu Budějovická v Praze a také jako místopředsedkyně Asociace absolventů a přátel česko-španělských gymnázií v České republice. Během svého působení na gymnáziu mám možnost být v každodenním kontaktu se španělsky mluvícími profesory, účastnit se významných diplomatických setkání, konferencí a úzce spolupracovat se Španělskou ambasádou v Praze. Cennou zkušeností je pro mne  třídnictví v bilingvní třídě. Nedílnou součástí mé práce jsou také pravidelné cesty do Španělska (Valencie, Madrid, Salamanca), organizace jazykových pobytů, pravidelná účast na školeních a workshopech pro učitele španělštiny. Spolu s kolegy ze španělské sekce se věnuji vytváření testových úloh pro soubornou zkoušku ENELE pro bilingvní studenty a organizaci jazykových či recitačních soutěží. Po doplňkovém studiu italštiny se soukromě věnuji výuce italského jazyka.

Pokud uvažujete o studiu na FF UK, dostane se vám vynikajícího vzdělání ve vámi zvoleném programu, a současně budete připraveni na profesi učitele, který bude svou práci vykonávat s lehkostí a zájmem o obor.

číst více
 
Mgr. Adéla Smažíková

Mgr. Adéla Smažíková

Hispanistika

Vyučující španělštiny, Mensa gymnázium, o.p.s., Praha 6 – Řepy

 

Na FF UK jsem absolvovala filologický obor Hispanistika a aktuálně pokračuji v doktorském studiu, ve kterém se zaměřuji na španělskou lingvistiku. Již v průběhu magisterského studia jsem si začala plnit předměty tzv. pedagogicko-psychologické přípravy a po dokončení studia jsem se přihlásila do programu CŽV, v rámci kterého jsem si pedagogické vzdělání dodělala.

V současnosti působím na Mensa gymnáziu v Praze, kde učím španělštinu mimořádně nadané žáky. Řídím zde španělskou sekci a spolupracuji s rodilou mluvčí, se kterou se vzájemně doplňujeme. Zaměřuji se na výuku gramatiky a učím žáky od primy do oktávy. Naše žáky dělíme do skupin podle jejich úrovně (nikoli dle ročníku), což vnímám jako obrovskou výhodu školy. Každý žák má tak možnost rozvíjet se podle vlastního tempa a podle svých schopností. Práce s mimořádně nadanými žáky je pro mě velmi inspirativní, pracuji s celou řadou velmi silných osobností. Ve své práci nejvíce oceňuji velkou podporu ze strany kolegů, v rámci naší jazykářské sekce se vzájemně motivujeme a vyměňujeme si zkušenosti.

 

 
Mgr. Kateřina Brabcová

Mgr. Kateřina Brabcová

Anglický jazyk

Učitelka anglického jazyka na Gymnáziu Jaroslava Seiferta v Praze

 

Po zkušenostech s vyučováním teenagerů v anglických letních jazykových centrech a práci na dobrovolnické pozici učitelky angličtiny ve srílanském Kolombu teď už druhým rokem působím na Gymnáziu Jaroslava Seiferta. Pracuji se studenty ve věku od 11 do 19 let a letos jsem poprvé i třídní učitelkou primy, což si velmi užívám. Má škola navíc podporuje své pedagogy v dalším vzdělávání a díky ní jsem měla šanci vyjet na týdenní stáž do Finska a zjistit, jak probíhá výuka na jedné z tamějších středních škol.

 
Mgr. Kateřina Krýzlová

Mgr. Kateřina Krýzlová

Hispanistika

Koordinátorka česko-španělského studia a vyučující předmětu španělský jazyk, literatura a kultura na  dvojjazyčném gymnáziu Budějovická 680/17, Praha 4

 

Již od posledních ročníků studia hispanistiky na FF UK, tj. od r.  2001, působím jako vyučující předmětu španělský jazyk, literatura a kultura na dvojjazyčném česko-španělském gymnáziu. Španělský jazyk tudíž vyučuji jak ve dvojjazyčných třídách, ve kterých stojí v pozici prvního cizího jazyka, tak v nebilingvních studijních programech, tj. jakožto druhý cizí jazyk na osmiletém či čtyřletém všeobecném studiu. V r. 2011 mi byla svěřena funkce koordinátorky šestiletého česko-španělského studijního programu na dané škole. Moje funkce spočívá zejména v koordinaci většiny aspektů souvisejících s výše uvedeným typem studia ve spolupráci se španělskými a českými vyučujícími sekce (výuka, studentské soutěže, aktivity sekce v rámci školy aj.). Pravidelně jsem v kontaktu s Kanceláří pro vzdělávání v rámci Velvyslanectví Španělska v Praze (Agregaduría de Educación de la Embajada de España), jež na školu v rámci tzv. Bilaterálního programu spolupráce vysílá vždy čtyři španělské vyučující předmětů vyučovaných ve španělštině. Tito španělští vyučující jsou ubytováni v kampusu gymnázia a je zapotřebí přispívat z pozice mé funkce ke vzájemné profesní spokojenosti a příjemné atmosféře při spolupráci obou stran. Každoročně se podílím na organizaci maturitních zkoušek na dvojjazyčném studiu za přítomnosti inspektorů ze španělského ministerstva školství. Na škole také organizuji různé diplomatické návštěvy, přednášky na různá témata renomovaných kapacit z oboru a aktivity spojené s propagací hispánské kultury mezi studenty i vyučujícími v rámci celého gymnázia.

 
Mgr. Lenka Khýrová

Mgr. Lenka Khýrová

Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy

Učitelka ZŠ, lektor kurzu ČJ pro cizince, Sunny Canadian International School – Základní škola a Gymnázium, s.r.o.

 

V současnosti působím na česko-kanadské škole Sunny Canadian International School jako třídní učitelka 6. ročníku. Zaměřuji se zejména na rozvoj čtenářské gramotnosti a čtenářství u žáků: mám zkušenosti s vedením čtenářského klubu, redakčního kroužku a školního časopisu. Vedu také přípravu žáků k přijímacím zkouškám na střední školy. Dlouhodobě učím český jazyk i žáky-cizince, a to jak skupinově, tak individuálně. Tato činnost je velice rozmanitá, protože výuky se účastní žáci s různými mateřskými jazyky, různého věku a různé úrovně znalosti českého jazyka.

 
Mgr. Magdalena Antonia Hromadová

Mgr. Magdalena Antonia Hromadová

Učitelství češtiny jako cizího jazyka

Učitelka prvního a druhého stupně, předměty: čeština, angličtina, čeština pro cizince, Základní škola a mateřská škola Praha 2, Resslova 308/10

 

Učím na prvním a druhém stupni ZŠ Resslova. Na druhém stupni mám na starosti němčinu a češtinu pro cizince, na prvním angličtinu. Velice mi vyhovuje, že žáky s odlišným mateřským jazykem znám nejen z hodin češtiny pro cizince, ale pracuji s nimi také v rámci jiných předmětů. Právě výuka cizích jazyků může být prostorem, kde čeští žáci a žáci s odlišným mateřským jazykem mohou mít obdobné předpoklady a rozdíly mezi nimi mohou ustupovat do pozadí. Také metodicky podporuji kolegy, kteří vyučují češtinu pro cizince na prvním stupni. Mateřské jazyky žáků jsou nejčastěji vietnamština, ukrajinština, čínština a ruština. Zároveň působím pro občansky prospěšné sdružení Meta jako lektorka seminářů pro učitele.

 
Mgr. Jiří Augustin Čepelák

Mgr. Jiří Augustin Čepelák

Historie a latina

Učitel dějepisu a latinského jazyka na Pražském humanitním gymnáziu, doktorand a externí vyučující na Katedře církevních a obecných dějin Katolické teologické fakulty UK v Praze

 

V současnosti sice na obou svých pracovištích vyučuji zejména dějepisné předměty, nicméně výuce latinského jazyka jsem se věnoval na jednom z pražských gymnázií již během svého studia na FF UK. Během stáže na mezinárodní škole Accademia Vivarium novum v Itálii jsem se seznámil s přímou metodou výuky klasických jazyků a sadou učebnic Lingua Latina per se illustrata dánského autora Hanse H. Ørberga. Jelikož mě tato metoda zaujala svou efektivitou, začal jsem se věnovat její popularizaci u nás a do češtiny jsem přeložil a vydal příručku pro studenty Latine disco. V letech 2008 až 2017 jsem na zmíněné italské škole, jejímiž komunikačními jazyky jsou latina a klasická řečtina, vyučoval latinskou konverzaci, stylistiku a úvod do středověké latinské literatury. Od roku 2012 jsem členem výboru Asociace učitelů klasických jazyků ALFA.