Menu
Mgr. Magdalena Antonia Hromadová

Mgr. Magdalena Antonia Hromadová

Učitelství češtiny jako cizího jazyka

Učitelka prvního a druhého stupně, předměty: čeština, angličtina, čeština pro cizince, Základní škola a mateřská škola Praha 2, Resslova 308/10

 

Učím na prvním a druhém stupni ZŠ Resslova. Na druhém stupni mám na starosti němčinu a češtinu pro cizince, na prvním angličtinu. Velice mi vyhovuje, že žáky s odlišným mateřským jazykem znám nejen z hodin češtiny pro cizince, ale pracuji s nimi také v rámci jiných předmětů. Právě výuka cizích jazyků může být prostorem, kde čeští žáci a žáci s odlišným mateřským jazykem mohou mít obdobné předpoklady a rozdíly mezi nimi mohou ustupovat do pozadí. Také metodicky podporuji kolegy, kteří vyučují češtinu pro cizince na prvním stupni. Mateřské jazyky žáků jsou nejčastěji vietnamština, ukrajinština, čínština a ruština. Zároveň působím pro občansky prospěšné sdružení Meta jako lektorka seminářů pro učitele.