Menu
Mgr. Jiří Augustin Čepelák

Mgr. Jiří Augustin Čepelák

Historie a latina

Učitel dějepisu a latinského jazyka na Pražském humanitním gymnáziu, doktorand a externí vyučující na Katedře církevních a obecných dějin Katolické teologické fakulty UK v Praze

 

V současnosti sice na obou svých pracovištích vyučuji zejména dějepisné předměty, nicméně výuce latinského jazyka jsem se věnoval na jednom z pražských gymnázií již během svého studia na FF UK. Během stáže na mezinárodní škole Accademia Vivarium novum v Itálii jsem se seznámil s přímou metodou výuky klasických jazyků a sadou učebnic Lingua Latina per se illustrata dánského autora Hanse H. Ørberga. Jelikož mě tato metoda zaujala svou efektivitou, začal jsem se věnovat její popularizaci u nás a do češtiny jsem přeložil a vydal příručku pro studenty Latine disco. V letech 2008 až 2017 jsem na zmíněné italské škole, jejímiž komunikačními jazyky jsou latina a klasická řečtina, vyučoval latinskou konverzaci, stylistiku a úvod do středověké latinské literatury. Od roku 2012 jsem členem výboru Asociace učitelů klasických jazyků ALFA.