Menu

Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy

Pedagogická praxe

Garant pedagogických praxí:

Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D. (katerina.sormova@ff.cuni.cz)

Koordinátorka praxí:

Mgr. Marie Štěpánová (stepanovamarie@gmail.com)

 

Pedagogická praxe

Student může realizovat pedagogickou praxi buď na jedné z fakultních škol, nebo na střední škole dle vlastního výběru.
Seznam fakultních škol:

 • Arcibiskupské gymnázium, Korunní 586, Praha 2, 120 00
 • Gymnázium Budějovická 680, Praha 4, 140 00
 • Gymnázium Čakovice, 25. března 100, Praha 9, 196 00
 • Gymnázium Elišky Krásnohorské, Ohradní 55, Praha 4, 140 00
 • Gymnázium Jana Nerudy, Hellichova 3, Praha 1, 118 00
 • Gymnázium Jaroslava Seiferta, Vysočanské náměstí 500, Praha 9, 190 00
 • SOU služeb, Novovysočanská 5, Praha 9, 190 00
 • Soukromá střední odborná škola, Hornoměcholupská 873, Praha 10, 100 00
 • VOŠ a SPŠ grafická Hellichova, Hellichova 22, Praha 1, 118 00

V případě výběru vlastní školy se student dohodne s vedením školy, u kterého učitele bude praxi vykonávat, a s ním pak dohodne konkrétní termíny praxe. Minimální délka praxe je 2 hodiny náslechu + 18 hodin výuky. Termíny praxe oznámí student garantovi pedagogických praxí v ÚČJTK, který dle svých časových možností u praktikujícího studenta provede hospitaci. Student také předá tajemníkovi ÚČJTK kontakt na učitele, u nějž je praxe vykonávána, aby s ním mohla být uzavřena dohoda o provedení práce.

Před začátkem praxe student předá učiteli tyto materiály:

Atestace:

Během své pedagogické praxe si student průběžně shromažďuje své přípravy a krátké reflexe jednotlivých hodin. Tyto záznamy a přípravy po vykonání praxe odevzdá garantovi pedagogických praxí společně se záznamem o souvislé předmětové praxi a s hodnocením, které napíše a podepíše fakultní učitel, resp. učitel zodpovědný za vedení praxe. Po rozpravě o průběhu praxe s garantem bude studentovi zapsána atestace.

Požadavky k SZZK

 • Ústav českého jazyka a teorie komunikace najdete zde
 • Ústav české literatury a komparatistiky najdete zde
 • Diplomová práce – Ústav českého jazyka a teorie komunikace najdete zde
 • Diplomová práce – Ústav české literatury a komparatistiky najdete zde

Zahraniční stáže a pobyty

Zahraniční pobyty