Menu

Přípravný kurz k přijímačkám na historii

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám jsou pořádané Spolkem studentů historie FF UK. První blok přednášek proběhne 30. 1. 2021. Více informací naleznete zde.