Menu

Zapojení žáka s odlišným mateřským jazykem do výuky

Kde mohu najít praktické rady, jak zapojit žáka s odlišným mateřským jazykem do výuky, včetně např. toho, jak komunikovat s rodiči žáka?