Menu

Využití korpusu k vysvětlení významu slov

Jak můžu využít korpus k vysvětlení rozdílu ve významu částečných synonym (např. moudrý a chytrý) či podobných slov (např. zdravý a zdravotní)?

Jak můžu využít korpus k vysvětlení rozdílu ve významu částečných synonym (např. moudrý a chytrý) či podobných slov (např. zdravý a zdravotní)?