Menu

Vysvětlení rozdílu v používání jazykových variant

Jak můžu využít korpus k vysvětlení rozdílů v používání různých variant (např. bychom a bysme či děkuji a děkuju)?

Jak můžu využít korpus k vysvětlení rozdílů v používání různých variant (např. bychom a bysme či děkuji a děkuju)?