Menu

Úprava podmínek přijímacích zkoušek na SŠ/VOŠ

Jaké úlevy mohou mít žáci s OMJ při přijímacích zkouškách na SŠ /VOŠ?