Menu

Učebnice pro žáky s OMJ navštěvující 2. stupeň ZŠ

Jaké učebnice se dají využívat při výuce žáků s OMJ na 2. stupni ZŠ?