Menu

Specifika výuky českého jazyka žáků s odlišným mateřským jazykem

Co je nutné zohledňovat během výuky českého jazyka žáků s odlišným mateřským jazykem v porovnání s žáky s mateřským jazykem češtinou?