Menu

Podpůrná opatření pro žáky s odlišným mateřským jazykem

Jaká podpůrná opatření mohou být poskytnuta žákovi s odlišným mateřským jazykem?