Menu

Hodnocení žáků s odlišným mateřským jazykem během povinné školní docházky

Jak jsou žáci s odlišným mateřským jazykem hodnoceni během povinné školní docházky?