Menu

Vývoj sociální kognice českých neslyšících dětí—uživatelů českého znakového jazyka a uživatelů mluvené češtiny: adaptace testové baterie

Hudáková, A., & Filippová, E. (2017). Vývoj sociální kognice českých neslyšících dětí—uživatelů českého znakového jazyka a uživatelů mluvené češtiny: adaptace testové baterie. Studie  z aplikované lingvistiky 8, č. 1, s. 53–64.