Menu

Využití aplikace Quizlet pro žáky s odlišným mateřským jazykem

Prezentace výstupů projektu Zvýšení kvality vzdělávání a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem spojené s jeho radikální inovací podpořeného z Operačního programu Praha – pól růstu.