Menu

Videa přibližující různá témata týkající se češtiny žákům ZŠ a SŠ

Videa určená pro 2. stupeň ZŠ, nižší gymnázia i SŠ: přísudek; podmět; syntaktická (ne)shoda; pády; přejímání slovní zásoby.