Menu

Učebnice (dějepisu) a vícestupňová kurikula

Beneš, Z. (2009): Učebnice (dějepisu) a vícestupňová kurikula. In: T. Janík, V. Švec a kol. K perspektivám školního vzdělávání. Brno, s. 127-135. Dostupné z: https://www.ped.muni.cz/weduresearch/publikace/pvtp16.pdf.