Menu

Mluvící hlavy FF UK – rozbor děl k maturitě (2. pol. 20. stol.)

prof. PhDr. Petr A. Bílek, CSc.

Bohumil Hrabal – Příliš hlučná samota; Filmové adaptace (Sherlock Holmes); Milan Kundera – Nesnesitelná lehkost bytí.

 

Mgr. Michael Špirit, Ph.D.

Josef Škvorecký – Zbabělci.

 

prof. PhDr. Vladimír Just, CSc.

Václav Havel – Zahradní Slavnost.