Menu

Má smysl se v 21. století učit latinu?

VANÍKOVÁ, M. (2019). Má smysl se v 21. století učit latinu? Latina jako nástroj pro rozvoj čtenářské gramotnosti. Andragogika – čtvrtletník pro rozvoj a vzdělávání dospělých 1/2019, 9-14.

 

Článek se zabývá důvody, proč je i v 21. století užitečné studovat latinu. Věnuje se rovněž latině jako prostředku ke zvyšování čtenářské gramotnosti. Česká republika se dle testů čtenářské gramotnosti (PISA) dlouhodobě pohybuje pod průměrem zemí OECD. Zahraniční zkušenosti a výzkumy ukazují, že výuka latiny má na čtenářskou gramotnost žáků výrazně pozitivní vliv – ve Velké Británii existují dokonce programy na zavádění latiny na základní školy právě s cílem zvýšit čtenářskou gramotnost dětí.