Menu

Laudabile carmen II. Kapitoly z římské rétoriky a poetiky

Kuťáková, E. (2017), Laudabile carmen II. Kapitoly z římské rétoriky a poetiky. Praha: Karolinum.

 

Tato monografie je koncipována jako pomůcka pro vysokoškolské studenty, učitele a další zájemce, kteří hledají poučení o výrazových prostředcích římské poezie i prózy. Jedná se o uvedení do četby římské poezie a první seznámení s myšlením o literatuře a rétorice v antickém Římě; publikace je proto zaměřena především na dva okruhy – výklad výrazových prostředků a antologie textů vztahujících se k literární kultuře starověkého Říma.