Menu

Latinská četba na gymnáziích od konce 19. století do druhé světové války

Marek, B. (2020). Latinská četba na gymnáziích od konce 19. století do druhé světové války. Auriga (ZJKF) LXII/1; 91-116.

 

Článek stručně popisuje stav výuky latiny na středních školách od posledního období rakousko-uherské monarchie do roku 1948. Zaměřuje se zejména na to, jak se v daném období proměňoval obsah a rozsah četby originálních textů a pokouší se sledovat, jak byla četba z didaktického hlediska žákům předkládána, jaký byl výukový cíl, které vlastnosti literárního textu stály v popředí pozornosti, které byly naopak opomíjeny.