Menu

Kritické myšlení ve vzdělávacím procesu: inspirace Sókratem a Kantem

Marek, B. (2019). Kritické myšlení ve vzdělávacím procesu: inspirace Sókratem a Kantem. In: J. Gazda – V. Liška – B. Marek. Kritické myšlení. Dovednost (nejen) pro 21. století. Praha: P3K, 9-29.