Menu

Jazykový minikurz Czech phrases made easy

Jazykový minikurz zaměřený na základní české frazémy, který vznikl v rámci dvousemestrálního kurzu Čeština na vlnách v akademickém roce 2017/2018 pod vedením doc. Ivany Bozděchové z ÚČJTK a dr. Svatavy Škodové z ÚBS.