Menu

Mgr. Bořivoj Marek,

Ústav řeckých a latinských studií

Absolvoval dvouobor latina – řečtina na FF UK, od roku 2013 pokračuje ve studiu v doktorském programu klasická filologie. Od roku 2017 působí jako didaktik latiny na ÚŘLS FF UK.  Zabývá se zejména využitím různých (literárních) latinských textů v jednotlivých fázích výuky, metodami výuky latinského jazyka a latinské literatury a živou latinou. S aplikací především přímé metody získal zkušenosti během ročního studia v italské Accademia Vivarium novum.

Latinský jazyk a literatura se zaměřením na vzděláváníUčitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy

Je autorem několika odborných článků z oblasti didaktiky latiny uveřejněných v tuzemských recenzovaných časopisech a spoluautorem nepublikovaných skript (četba s komentářem) pro 1. ročník bakalářského studia latiny. Spolu s dr. Martinou Vaníkovou (ÚŘLS FF UK) a doc. Tomášem Petráněm (FAMU) vytvořil několik didaktických latinských filmů na DVD (http://www.lvpanostra.net/). K filmu Rosaciola vydal spolu s Martinou Vaníkovou také didaktickou příručku pro učitele a pracovní sešit pro studenty. Pravidelně se účastní s didaktickými semináři Dne latiny na FF UK. Je členem Asociace učitelů klasických jazyků (ALFA). Teorii s praxí spojuje od roku 2011 též při výuce latiny a řečtiny na pražském Akademickém gymnáziu. Jako metodik vzdělávacích programů spolupracuje rovněž na projektu OPVVV Katedry společenských věd FSv ČVUT Informace pro rozvoj demokratické společnosti a v rámci FF UK se účastní projektu OPVVV: Podpora pregraduálního vzdělávání učitelů na UK.

Osobní stránka:

https://urls.ff.cuni.cz/cs/ustavkatedra/vyucujici/borivoj-marek/

borivoj.marek@ff.cuni.cz