Menu

Mgr. Marek Fapšo, Ph.D.

Ústav českých dějin

Absolvoval obor historie na FF UK a učitelství (dějepis – ZSV) na PedF UK a v současné době působí na Ústavu českých dějin. Dlouhodobě se věnuje teorii a metodologii historických věd a také didaktice dějepisu. Vedle fakultní výuky pracuje jako učitel na základní škole, což mu umožňuje tvořivě kombinovat teoretické inspirace s praktickými zkušenostmi. Zaobírá se rovněž problematikou vzdělávání zrakově postižených lidí v minulosti s přihlédnutím k formování moderní evropské společnosti od konce 18. století. Své pedagogické dovednosti získal také jako dlouholetý skautský vedoucí.

Historie se zaměřením na vzděláváníUčitelství historie pro střední školy

Osobní stránka:

marek.fapso@ff.cuni.cz