Menu

Vzdělávací program CŽV Učitelství pro střední školy

 

Tento program je určen absolventům magisterských oborů, které nabízejí oborovou didaktiku. Vzdělávací program je možné absolvovat kdykoli po ukončení oborového magisterského studia, dokonce i v jeho průběhu v rámci volitelných nebo povinně volitelných předmětů.

Přihláška ke studiu CŽV programu PŘIHLÁSIT KE STUDIU
 

Přehled oborových didaktik a jejich garantů:

Didaktika anglického jazyka – PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D.


Didaktika českého jazyka a literatury – Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D., Mgr. Andrea Králíková, Ph.D.


Didaktika dějepisu – Mgr. Marek Fapšo, Ph.D.


Didaktika dějin hudby a hudební teorie – doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D.


Didaktika filozofie – Mgr. Petra Šebešová, Mgr. Matěj Král, Ph.D.


Didaktika francouzštiny – Mgr. Miluše Janišová, Mgr. Magdalena Kučerová, Ph.D.


Didaktika latinského jazyka a literatury – Mgr. Martina Vaníková, Ph.D.


Didaktika němčiny – Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D.


Didaktika pedagogiky – doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc., PaedDr. Eva Valášková Vincejová, Ph.D.


Didaktika psychologie – doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc., PhDr. Eva Šírová, Ph.D.


Didaktika sociologie – Mgr. Petr Lupač, Ph.D.


Didaktika španělštiny – doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.