Menu

Pedagogická praxe

Garant pedagogických praxí:

Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D. (katerina.sormova@ff.cuni.cz)

Koordinátorka praxí:

Mgr. Marie Štěpánová (stepanovamarie@gmail.com)

 

Povinná pedagogická praxe I

Studenti působí jako jazykoví lektoři zahraničních studentů, kteří na FF UK pobývají v rámci programu Erasmus. Praktikující studenti vyučují v tandemu společně se zkušenějšími lektory. Praxi I si studenti ideálně zapisují v letním semestru 1. ročníku studia. Aby mohli praxi v letním semestru vykonávat, musí studenti na konci zimního semestru navázat kontakt s koordinátorkou praxí, která studenty rozdělí do skupin.

V případě, že student bude mít zájem o jiný způsob plnění povinné praxe (např. výuka češtiny pro cizince v jazykové škole), informuje se nejprve u koordinátorky praxí, zda jsou kapacity vyučujících pro výuku erasmovských kurzů dostatečné. Pokud tomu tak bude, kontaktuje student garanta předmětu a dohodne se s ním na dalším postupu.

 

Pedagogická praxe II
a Pedagogická praxe III (předměty se uznávají jako PVP)

Náplní předmětů Praxe II a Praxe III je výuka erasmovských studentů (prioritně v tandemu se začínajícími praktikujícími studenty) a mentoring (účast na vyučovacích hodinách jiných dvojic a reflexe těchto hodin). Postup přihlašování na praxi je stejný jako u Praxe I, organizaci zajišťuje koordinátorka praxí. Stejně jako u Praxe I se připouští možnost plnit praxi mimo erasmovské kurzy.

 

Praktická stáž

Třetí formou praxe je praktická stáž v rámci programu Erasmus+. Student využije nabídku stáží na institucích, s nimiž má ÚČJTK uzavřenu smlouvu. Je i možnost domluvit si praktickou stáž individuálně na některé škole či vzdělávací instituci v zahraničí.

Aktuální seznam volných míst pro praktické stáže:

aktuální seznam 

Požadavky k SZZK

  • Ústav českého jazyka a teorie komunikace najdete zde
  • Diplomová práce - Ústav českého jazyka a teorie komunikace najdete zde

Zahraniční stáže a pobyty

Zahraniční pobyty

Praktická stáž

Třetí formou praxe je praktická stáž v rámci programu Erasmus+. Student využije nabídku stáží na institucích, s nimiž má ÚČJTK uzavřenu smlouvu. Je i možnost domluvit si praktickou stáž individuálně na některé škole či vzdělávací instituci v zahraničí.

Aktuální seznam volných míst pro praktické stáže najdete zde