Menu

Přípravný kurz k přijímačkám do bakalářských programů Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání a Anglistika-amerikanistika

Přípravné kurzy Anglistika nanečisto, které zahrnují přijímací zkoušku nanečisto, přednášky týkající se anglo-americké literatury, kurzy akademického psaní a cvičení s výkladem z lingvistiky, začínají 30. 1. 2021. Více informací včetně přihlášky naleznete zde.