Menu

Zapojení žáka s odlišným mateřským jazykem do povinné školní docházky

Jak je žák s odlisným mateřským jazykem dle zákona zapojen do povinné školní docházky?