Menu

Žák s odlišným mateřským jazykem

Kdo je označován jako žák s odlišným mateřským jazykem?