Menu

Využití korpusu k vysvětlení slovotvorných modelů

Jak můžu využít korpus k vysvětlení používání jednotlivých slovotvorných typů?

Jak můžu využít korpus k vysvětlení používání jednotlivých slovotvorných typů?