Menu

Využití korpusu během vytváření úloh

Jaké typy úkolů můžu vytvářet s využitím korpusu?

Jaké typy úkolů můžu vytvářet s využitím korpusu?