Menu

Úprava podmínek maturitní zkoušky či závěrečné učňovské zkoušky pro žáky s odlišným mateřským jazykem

Na jaké úpravy podmínek skládání maturitní zkoušky či závěrečné zkoušky na SOU, OU či PŠ mají žáci s odlišným mateřským jazykem nárok?