Menu

Učebnice pro žáky s OMJ navštěvující ZŠ bez věkového omezení

Jaké učebnice se dají využívat při výuce žáků s OMJ navštěvujících ZŠ bez věkového omezení?