Menu

Role asistenta pedagoga

Jaká je role asistenta pedagoga ve třídě s žáky s OMJ?