Menu

Příprava školy na vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem

Jak se může škola připravit na vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem?