Menu

Příprava cvičení zaměřených na poslech s porozuměním

Co je užitečné zvážit během vytváření cvičení na procvičování poslechu s porozuměním?