Menu

Osvojování jazyka a učení se jazyku

Jaký je rozdíl mezi osvojováním jazyka a učením se jazyka?