Menu

Nástup žáka s odlišným mateřským jazykem do školy

Jakým způsobem mohu žákovi s odlišným mateřským jazykem pomoci při nástupu do školy?