Menu

Metatextové informace přiřazené k textům

Jaké informace mohu zjistit o textech zařazených do korpusu?

Jaké informace mohu zjistit o textech zařazených do korpusu?