Menu

Lingvistické informace přiřazené k tvaru lexému

Jaké informace mohu zjistit o tvaru slova v korpusu?

Jaké informace mohu zjistit o tvaru slova v korpusu?