Menu

Legislativa týkající se žáků s odlišným mateřským jazykem

Jaká legislativní opatření se týkají výuky žáků s odlišným mateřským jazykem?