Menu

Jazykový transfer, interference

Co znamená jazykový transfer a interference z mateřštiny?

Co znamená jazykový transfer a interference z mateřštiny?