Menu

Povolání učitele

Podle průzkumů Centra pro výzkum veřejného mínění se povolání učitele pravidelně umisťuje na čtvrtém nebo pátém místě mezi nejvíce prestižními povoláními (za lékařem, vědcem a zdravotní sestrou). Učitelovy profesní povinnosti obvykle daleko přesahují oblast vzdělávání a výchovy, učitel na základní i střední škole má obvykle povinnost také doprovázet žáky na školních výletech, dohlížet na žáky o přestávkách, pomáhat s organizací školy, podílet se na volnočasových aktivitách školy, komunikovat s rodiči atd.

Informace o povolání učitel všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy v Národní soustavě povolání najdete na této stránce.

 

Staňte se učitelem

Vyberte si jeden z programů, díky kterému budete moct učit na střední škole.