Menu

Platforma didaktiků FF UK

Platforma didaktiků FF UK sdružuje všechny vyučující oborových didaktik na fakultě. Začala se pravidelně scházet v r. 2016 a zpočátku se věnovala především přípravě koncepce nově vznikajících učitelských studijních programů na fakultě. Jejím cílem je sjednotit koncepci oborově-didaktických předmětů v rámci různých studijních programů a vytvořit prostor pro úzkou spolupráci oborových didaktiků, pro jejich odborný rozvoj, výzkumnou činnost a pro sdílení dobré praxe.

Pro učitelské studijní programy Platforma didaktiků v letech 2018–2019 vytvořila sady sebehodnotících deskriptorů, které popisují, jakými
oborově-didaktickými znalostmi a dovednostmi by studenti učitelství a absolvující učitelé měli disponovat. Dále vytvořila koncepci učitelských portfolií jako nástroje zajišťujícího reflektivní přípravu studentů učitelství. Sebehodnotící deskriptory přitom představují jednu z klíčových součástí učitelských portfolií.

Platforma didaktiků se po vzniku Centra učitelství FF UK na podzim 2020 stane jeho součástí. Do budoucna se nadále orientuje na
oborově-didaktický výzkum a na sdílení dobré praxe mezi všemi jejími členy.

 


Seznam členů (k 26. 8. 2020)

Doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. španělský jazykÚstav románských studií
Mgr. Kamil Činátl, Ph.D.historieÚstav českých dějin
Mgr. Marek Fapšo, Ph.D.historie Ústav českých dějin
Doc. PhDr. Ilona Gillernová, Csc.psychologieKatedra psychologie
Mgr. Javier González Lozanošpanělský jazykÚstav románských studií
PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D.anglický jazykÚstav anglického jazyka a didaktiky
Doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.český jazykÚstav české literatury a komparatistiky
Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D.německý jazykÚstav germánských studií
Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.znakový jazykÚstav jazyků a komunikace neslyšících
Mgr. Míla Janišováfrancouzský jazykÚstav románských studií
Mgr. Lucie Jiránkováanglický jazyk Ústav anglického jazyka a didaktiky
Mgr. Andrea Králíková, Ph.D.český jazyk Ústav české literatury a komparatistiky
Mgr. Magdalena Kučerová, Ph.D.francouzský jazyk Ústav románských studií
Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.český jazykÚstav českého jazyka a teorie komunikace
Mgr. Bořivoj Mareklatinský jazykÚstav řeckých a latinských studií
Mgr. Silvie Převrátilováčeský jazyk Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Mgr. Ekaterina Rycheva, Ph.D.ruský jazykÚstav východoevropských studií
PhDr. Martin Strouhal, Ph.D.pedagogikaKatedra pedagogiky
PhDr. Eva Šírová, Ph.D.psychologieKatedra psychologie
Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D.český jazyk Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Mgr. Martina Vaníková, Ph.D.latinský jazyk Ústav řeckých a latinských studií
PaeDr. Eva Vincejová, Ph.D.pedagogikaKatedra pedagogiky
Mgr. Ondřej Vojtíšekčeský jazyk Ústav české literatury a komparatistiky