Menu

Vzdělávací aplikace pro práci s historickými prameny HistoryLab

HistoryLab je webová aplikace, v níž mohou žáci s pomocí interaktivních nástrojů analyzovat historické dokumenty, fotografie a zvukové záznamy z 20. století.