Menu

Vzdělání a dnešek

Strouhal, M., & Štech, S. (Eds.). (2016). Vzdělání a dnešek: pedagogické, filosofické, historické a sociální perspektivy. Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum.